OPIS INWESTYCJI

       Przedmiotem planowanej inwestycji pod nazwą ,,Osiedle Różane Wzgórze” jest budowa 2 budynków wielopoziomowych wraz z parkingami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu, dojazdami, dojściami, terenami zielonymi położonych przy ul. Tytusa w Mierzynie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną, gazową, teletechniczną oraz oświetleniem terenu.

        Planowana zabudowa zlokalizowana będzie w Mierzynie bezpośrednio w sąsiedztwie istniejącej zabudowy jedno i wielorodzinnej.

        Ponadto posiadamy w ofercie miejsca postojowe na Osiedlu Modra – Szczecin.

WIZUALIZACJE